Our Archive

Search completed

Катедра ЛЕОПС > Новини > Новини

Съвсем скоро нашата катедра ще отбележи своя половинвековен юбилей, възникнала през 1972 г. под наименованието „Ландшафтознание и опазване на природната среда“ в рамките на Геолого-географски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Науката ландшафтна екология, появила се на границата между основните науки география и биология, и интердисциплинарната научна област екология, се свързва непременно с името на […]
Виж повече
През 2021 г. се навършва едно столетие от рождението на проф. Милан Георгиев – един от основоположниците на катедра „Ландшафтна екология и опазване на околната среда“ (до 2018 г. Ландшафтознание и опазване на околната среда“). Споделяме част от статията, посветена на Милан Георгиев, в съавторство на проф. Ангел Велчев и проф. Румен Пенин. Пълният текст […]
Виж повече
„Критично застрашени видове растения на планетата“ е книга на гл. ас. д-р Борислав Григоров, преподавател в катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“. Книга предоставя достъпна информация за критично застрашените видове растения в световен мащаб, включена в Червения списък на IUCN, каквато липсва до настоящия момент в българската ботаническа и природозащитна литература. Тя запълва […]
Виж повече