Новини

Дипломни защити в МП „Ландшафтна екология и природен капитал“ (септември 2021)

На 16 септември 2021 г. се проведе държавен изпит (защита на магистърски тези) в магистърска програма „Ландшафтна екология и природен капитал“, администрирана от катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната…

Антропогенни ландшафти – новата книга на доц. Камен Нам

През февруари 2021 г. от печат излизе капиталният труд на доц. Камен Нам „Антропогенни ландшафти“, издание на УИ „Св. Климент Охридски“.

Научете повече за карста и карстовите комплекси

Карстът и неговите ландшафти представляват уникални природни или природно-антропогенни комплекси, които се отличават със своето азонално разпространение, повърхностната и подземната си вертикална структура, миграцията на разтворени и неразтворени елементи и…

„Критично застрашени видове растения на планетата“ – важен пътеводител в българската ботаническа и природозащитна литература

„Критично застрашени видове растения на планетата“ е книга на гл. ас. д-р Борислав Григоров, преподавател в катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“. Книга предоставя достъпна информация за критично…

100 години от рождението на проф. Милан Георгиев

През 2021 г. се навършва едно столетие от рождението на проф. Милан Георгиев – един от основоположниците на катедра „Ландшафтна екология и опазване на околната среда“ (до 2018 г. Ландшафтознание…

Добре дошли в сайта на катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“!

Съвсем скоро нашата катедра ще отбележи своя половинвековен юбилей, възникнала през 1972 г. под наименованието „Ландшафтознание и опазване на природната среда“ в рамките на Геолого-географски факултет на СУ „Св. Климент…

Нова географска книга за ледниковите епохи в българските планини

Новият монографичен труд „Плейстоценските заледявания и съвременните алпийски и субалпийски ландшафти в България“ на проф. Ангел Велчев намира особено място в неговите дългогодишни изследвания на природата в България. Изданието е…

Излезе от печат монографията „Биогеография и природен капитал на България“ на проф. Асен Асенов

Монографията „Биогеография и природен капитал на България“ дава ясни амбиции да заеме място сред представителните научни издания в Декадата на географията 2020–2030. Тя предлага аналитичен географски поглед върху съществени за…

Книгата „Регионални географски сценарии в България“ в помощ на обучението по Природна география на България

Университетското издателство „Св. Климент Охридски“ публикува през 2020 г. учебната книга „Регионални географски сценарии в България – семинари по природна и социално-икономическа география на България с казуси, задачи и въпроси“.Автори…

Изследвания

Качествено образование и съвременни научни изследвания

Катедра „Ландшафтна екология и опазване на околната среда“ основана 1972 г.