Our Archive

Search completed

Катедра ЛЕОПС > Академични профили > Бивш член

Биографично представяне Илия Иванов е роден на 05.06.1902 г. в с. Буцелево, Босилеградско. Завършва висшето си образование със специалност география в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1931 г. До края на 1948 г. учителства в Бургас и София, поддържа трайни и системни научни интереси по физическа география, в частност геоморфология, и е в постоянна […]
Виж повече