Our Archive

Search completed

Катедра ЛЕОПС > Академични профили > Бивш член

Биографично представяне Роден е през 1957 г. в София. Завършва география и история в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 1983 г. През 1986 г. е приет за редовен докторант в Санктпетербургския държавен университет под ръководството на проф. В. С. Жекулин, който е сред 6-те докторанти на акад. Л. С. Берг. През 1990 г. защитава […]
Виж повече
Биографично представяне Александър Тодоров Сарафов е роден на 26.09.1958 г. в гр. София. Средното си образование завършва в 32-ро СОУ „Св. „Климент Охридски“ през 1976 г. Висше образование завършва през 1983 г., като защитава дипломна работа на тема „Геоморфоложко развитие на Калоферския праг Стражата“ в катедра „Геоморфология и картография“ на Геолого-географския факултет в СУ „Св. Климент Охридски“. […]
Виж повече
Биографично представяне Румен Пенин е роден на 27 май 1958 г. в Септември, където завършва средното си образование. През периода 1978–1983 г. е студент в специалност География в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Завършва висшето си образование със специализация в катедра „Ландшафтознание и опазване на природната среда“. От 1983 до 1985 г. е учител по […]
Виж повече
Биографично представяне Илия Иванов е роден на 05.06.1902 г. в с. Буцелево, Босилеградско. Завършва висшето си образование със специалност география в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1931 г. До края на 1948 г. учителства в Бургас и София, поддържа трайни и системни научни интереси по физическа география, в частност геоморфология, и е в постоянна […]
Виж повече