Our Archive

Search completed

Катедра ЛЕОПС > Академични профили > Бивш член

(преподавал 1975 – 1988) Трифон Къндев е роден на 20.07.1946 г. в с. Пробуда, Търговишка област. Завършва специалност География през 1971 г. От 1975 г. е асистент. Защитава дисертация на тема „Ландшафтно изследване на Пернишката котловина и оградните є части“. От 1982 г. е главен асистент в Софийския университет и работи в него до 1988 […]
Виж повече
(преподавал 1973 – 1980) Борис Николов е роден на 13.03.1934 г. в Струмяни, Благоевградска област. Завършва Агрономическия факултет на Селскостопанската академия през 1957 г. и Биолого-геолого-географския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност Биология през 1962 г. От същата година е асистент. Защитава дисертация на тема „Влияние на молибдена и ванадия върху добива и […]
Виж повече
(р. 1956) Антон Попов е роден на 31.05.1956 г. в гр. Стара Загора. През 1979 г. завършва специалност География в Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ със специализация Геоморфология и картография. През периода 1982–1986 година е редовен докторант в Московския държавен университет „М. Ломоносов“, където защитава дисертация на тема: „Агроекологичен потенциал на природните комплекси в Горнотракийската […]
Виж повече
(1955 – 2018) Никола Тодоров е роден на 28.08.1955 г. в село Лесичери, Великотърновска област. Средно образование завършва през 1973 г. в Димитровград. Същата година е приет за студент в Софийския университет „Св. Кл. Охридски”, специалност География. През 1977 г. завършва висшето си образование със специализация Ландшафтознание и опазвание на природната среда. От 1980 г. […]
Виж повече
(1952 – 2018) Контева е родена на 22.12.1952 г. в гр.София. Завършва висшето си образование в Софийския университет „Св. Кл. Охридски“, Геолого-географски факултет, специалност География през 1974 г. Защитава една от първите дипломни работи с ландшафтна тематика. Редовен докторант е към катедра „Ландшафтознание и опазване на природната среда“. През 1981 г. защитава дисертация на тема […]
Виж повече
(р. 1933) Екатерина Благоева е родена на 6 август 1933 г. в град Лом. Завършва висше образование през 1958 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Геолого-географски факултет, катедра „Геоморфология и картография“. През 1960 г. заминава в КНДР – Пхенян, и до 1962 г. заема длъжността сътрудник към Посолството на НРБ. През 1964 г. печели […]
Виж повече
(р. 1935) Ангел Велчев е роден в гр. Земен, Пернишка област, през 1935 г. Завършва средно образование в Радомирската гимназия, а висше образование – в Софийския университет през 1958 г. В продължение на 12 години работи като учител и методик в различни училища и в отдел „Народна просвета” – гр. Перник. От 1970 до 1972 […]
Виж повече
(1933 – 2015) Петър Василев Петров е роден през 1933 г. в София. Завършва Софийския университет „Св. Климент Охридски”, специалност География, с допълнителна специалност Геология, през 1957 г. с отличен успех. След конкурс, през 1963 г. е назначен за редовен асистент в Геолого-географския факултет на Софийския университет и води занятия по дисциплините Геоморфология на България, […]
Виж повече
Милан Георгиев е роден е през м. юни 1921 г. в с. Желява, Софийско. Средното си образование получава в Четвърта мъжка гимназия в София. През периода 1940–1944 г. е студент по география, като още тогава проявява подчертани интереси към физическата география, геоморфологията и геологията. След дипломирането си от 1946 до 1951 г. работи като учител […]
Виж повече
Мартин Гловня е роден през 1919 г. в София. Завършва висшето си образование по география през 1943 г. с отличие. Бил е учител в ІІІ образцова мъжка гимназия и във Велико Търново. През 1948 г. започва неговата преподавателска дейност в Софийския университет. В продължение на четири десетилетия той работи неуморно за развитието на географията. Ръководи […]
Виж повече