Контакти

Контакти

Катедра ЛЕОПС > Контакти

Контактна форма

  Ръководители и специалисти

  Ландшафтна екология
  и опазване на природната среда

  проф. д-р Асен Асенов, ръководител на катедра

  имейл: assenov@gea.uni-sofia.bg

  Ландшафтна екология
  и природен капитал

  доц. д-р Биляна Борисова, ръководител на магистърска програма

  имейл: biliana@gea.uni-sofia.bg

   

  Ландшафтна екология
  и опазване на природната среда

  докторант Николай Николов, специалист към катедрата

  имейл: n.nikolov@gea.uni-sofia.bg

  Адрес

  София, п.к. 1504, бул. „Цар Освободител“ 15, Ректорат на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Северно крило, ет. 2, каб. 261А

  Полезни линкове