Our Archive

Search completed

Катедра ЛЕОПС > Новини >

През месец юни 2022 г. след изтичане на мандата за ръководител на Катедрата на проф. Асен Асенов се проведе изборно катедрено заседание. Бяха номирани двама кандидати за позицията ръководител на Катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“ – доц. д-р Биляна Борисова и доц. д-р Зорница Чолакова. След тайно гласуване членовете членовете на Катедрата […]
Виж повече