Our Archive

Search completed

Катедра ЛЕОПС > Новини >

  На 21 април 2023 г. в Аулата в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ при засилен интерес бе представена книгата „Природна география на континентите“ на проф. Румен Пенин и доц. Димитър Желев, преподаватели в Катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“ на Геолого-географския факултет. Авторите и гостите на събитието бяха поздравени с […]
Виж повече