Our Archive

Search completed

Катедра ЛЕОПС > Новини >

Катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“ в съответствие с кандидат-студентския прием на Софийския университет обявява прием за специалисти в магистърска програма „Ландшафтна екология и природен капитал“ за учебната 2022-2023 г. Срок на обучение: 2 семестъраФорма на обучение: редовна/задочна За повече информация, свързана с образователни процес и същността на обучението, може да се обърнете към доц. д-р Биляна Борисова, ръководител на магистърската програма, бул. Цар Освободител 15, ГГФ, […]
Виж повече