Our Archive

Search completed

Катедра ЛЕОПС > Академични профили > Професор

(р. 1956) Антон Попов е роден на 31.05.1956 г. в гр. Стара Загора. През 1979 г. завършва специалност География в Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ със специализация Геоморфология и картография. През периода 1982–1986 година е редовен докторант в Московския държавен университет „М. Ломоносов“, където защитава дисертация на тема: „Агроекологичен потенциал на природните комплекси в Горнотракийската […]
Виж повече
(р. 1935) Ангел Велчев е роден в гр. Земен, Пернишка област, през 1935 г. Завършва средно образование в Радомирската гимназия, а висше образование – в Софийския университет през 1958 г. В продължение на 12 години работи като учител и методик в различни училища и в отдел „Народна просвета” – гр. Перник. От 1970 до 1972 […]
Виж повече
(1933 – 2015) Петър Василев Петров е роден през 1933 г. в София. Завършва Софийския университет „Св. Климент Охридски”, специалност География, с допълнителна специалност Геология, през 1957 г. с отличен успех. След конкурс, през 1963 г. е назначен за редовен асистент в Геолого-географския факултет на Софийския университет и води занятия по дисциплините Геоморфология на България, […]
Виж повече
Милан Георгиев е роден е през м. юни 1921 г. в с. Желява, Софийско. Средното си образование получава в Четвърта мъжка гимназия в София. През периода 1940–1944 г. е студент по география, като още тогава проявява подчертани интереси към физическата география, геоморфологията и геологията. След дипломирането си от 1946 до 1951 г. работи като учител […]
Виж повече
Биографично представяне Румен Пенин е роден на 27 май 1958 г. в Септември, където завършва средното си образование. През периода 1978–1983 г. е студент в специалност География в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Завършва висшето си образование със специализация в катедра „Ландшафтознание и опазване на природната среда“. От 1983 до 1985 г. е учител по […]
Виж повече
Биографично представяне Илия Иванов е роден на 05.06.1902 г. в с. Буцелево, Босилеградско. Завършва висшето си образование със специалност география в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1931 г. До края на 1948 г. учителства в Бургас и София, поддържа трайни и системни научни интереси по физическа география, в частност геоморфология, и е в постоянна […]
Виж повече
img-asen-asenov
Биографично представяне Асен Иванов Асенов е роден на 17.09.1960 г. в гр. София. Средното си образование завършва в 7-мо СОУ „Св. Св. Седмочисленици“ в София през 1978 г. Висше образование завършва през 1985 г., като защитава дипломна работа под ръководството на професор Диню Канев в катедра „Геоморфология и картография“ на Геолого-географския факултет в СУ „Св. Климент Охридски“. Придобива квалификация […]
Виж повече