Our Archive

Search completed

Катедра ЛЕОПС > Академични профили > Доцент

(преподавал 1975 – 1988) Трифон Къндев е роден на 20.07.1946 г. в с. Пробуда, Търговишка област. Завършва специалност География през 1971 г. От 1975 г. е асистент. Защитава дисертация на тема „Ландшафтно изследване на Пернишката котловина и оградните є части“. От 1982 г. е главен асистент в Софийския университет и работи в него до 1988 […]
Виж повече
(преподавал 1973 – 1980) Борис Николов е роден на 13.03.1934 г. в Струмяни, Благоевградска област. Завършва Агрономическия факултет на Селскостопанската академия през 1957 г. и Биолого-геолого-географския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност Биология през 1962 г. От същата година е асистент. Защитава дисертация на тема „Влияние на молибдена и ванадия върху добива и […]
Виж повече
(1955 – 2018) Никола Тодоров е роден на 28.08.1955 г. в село Лесичери, Великотърновска област. Средно образование завършва през 1973 г. в Димитровград. Същата година е приет за студент в Софийския университет „Св. Кл. Охридски”, специалност География. През 1977 г. завършва висшето си образование със специализация Ландшафтознание и опазвание на природната среда. От 1980 г. […]
Виж повече
(1952 – 2018) Контева е родена на 22.12.1952 г. в гр.София. Завършва висшето си образование в Софийския университет „Св. Кл. Охридски“, Геолого-географски факултет, специалност География през 1974 г. Защитава една от първите дипломни работи с ландшафтна тематика. Редовен докторант е към катедра „Ландшафтознание и опазване на природната среда“. През 1981 г. защитава дисертация на тема […]
Виж повече
(р. 1933) Екатерина Благоева е родена на 6 август 1933 г. в град Лом. Завършва висше образование през 1958 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Геолого-географски факултет, катедра „Геоморфология и картография“. През 1960 г. заминава в КНДР – Пхенян, и до 1962 г. заема длъжността сътрудник към Посолството на НРБ. През 1964 г. печели […]
Виж повече
Мартин Гловня е роден през 1919 г. в София. Завършва висшето си образование по география през 1943 г. с отличие. Бил е учител в ІІІ образцова мъжка гимназия и във Велико Търново. През 1948 г. започва неговата преподавателска дейност в Софийския университет. В продължение на четири десетилетия той работи неуморно за развитието на географията. Ръководи […]
Виж повече
Биографично представяне Роден е през 1957 г. в София. Завършва география и история в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 1983 г. През 1986 г. е приет за редовен докторант в Санктпетербургския държавен университет под ръководството на проф. В. С. Жекулин, който е сред 6-те докторанти на акад. Л. С. Берг. През 1990 г. защитава […]
Виж повече
Биологично представяне Родена е в гр. Горна Оряховица, където завършва основно образование в ОУ „Иван Вазов”, а средно – в Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново. Висшето си образование завършва с магистърска степен по физическа география, ландшафтознание и опазване на природната среда и втора специалност история (и двете с учителска правоспособност) […]
Виж повече
Биографично представяне Александър Тодоров Сарафов е роден на 26.09.1958 г. в гр. София. Средното си образование завършва в 32-ро СОУ „Св. „Климент Охридски“ през 1976 г. Висше образование завършва през 1983 г., като защитава дипломна работа на тема „Геоморфоложко развитие на Калоферския праг Стражата“ в катедра „Геоморфология и картография“ на Геолого-географския факултет в СУ „Св. Климент Охридски“. […]
Виж повече
Биографично представяне Биляна Борисова e географ, ландшафтен еколог. Доктор по Физическа география и Ландшафтна екология от 2001 г. Член на катедра „Ландшафтознание и опазване на природната среда“ на Геолого-географски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ от 2002 г. Изследовател и лектор в областта на ландшафтната екология, екологичните оценки и геоекологични експертизи в пространствените изследвания, природния […]
Виж повече