Our Archive

Search completed

Катедра ЛЕОПС > Академични профили > Докторант

Сабрина Андонова е докторант в катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“ в направление „Биогеография и география на почвите“. Завършва бакалавърска степен в ЛТУ – София, специалност „Екология и опазване на околната среда през 2016г. с тема на дипломната работа „Динамика на физиологичната активност при Pinus sylvestris L. и Pinus bungeana Zucc. ex Endl. […]
Виж повече
Биографично представяне Милена Точева е първа година докторант в катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“ в направление „Физическа география и ландшафтознание“. Завършила е висшето си образование в СУ „Св. Климент Охридски“ през 2021 година със специалност „Регионално развитие и политика“. През 2022 година завършва магистърска програма “Географски информационни системи и картография” към катедра […]
Виж повече