Our Archive

Search completed

Катедра ЛЕОПС > Академични профили > Гл. асистент

Биографично представяне Петко Божков е роден през 1990 г. в гр. София. Средното си образование завъшва в 119 СОУ „Акад. Михаил Арнаудов“, гр. София през 2009 г. Придобива бакалавърска степен в специалност География в Геолого-географския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 2013 г. Завършва магистърска програма „Геоморфология“ в катедра „Климатология, Хидрология и Геоморфология“ през […]
Виж повече
Биографично представяне Борислав Григоров е роден през 1988 година в град София. Завършва специалност „География и биология“ към Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 2011 година, а през 2013 година – магистърската програма „Физическа география и ландшафтна екология“ към Геолого-географския факултет на същия университет. От 2014 година до 2017 година е редовен докторант […]
Виж повече
Биографично представяне Димитър Желев е роден през 1986 г. в Стара Загора. Завършва Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ в родния си град през 2005 г. През 2003 г. печели първото национално състезание по география и икономика и участва на световното първенство по география в Тампа, Флорида, САЩ, организирано от National Geographic. През 2004 г. в […]
Виж повече