Our Archive

Search completed

Катедра ЛЕОПС > Академични профили > асистент

Биографично представяне Николай Николов е първа година докторант в катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“ в направление „Биогеография и география на почвите“. Завършил е висшето си образование в СУ „Св. Климент Охридски“ през 2016 година със специалност „История и география“. През 2018 година завършва магистърска програма Ландшафтна екология и природен капитал към катедра […]
Виж повече