Мартина Ценова

Мартина Ценова

Катедра ЛЕОПС > Академични профили > Докторант > Мартина Ценова

Мартина Ценова

Мартина Ценова

Биографично представяне

Мартина Ценова е втора година докторант в катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“ в направление „Физическа география и ландшафтознание“. Темата на дисертацията е: „Хабитатно разнообразие на Голема планина – фактор за развитие на културните екосистемни услуги“.

Завършва висшето си образование в СУ „Св. Климент Охридски“ през 2018 г. със специалност „География“. През 2019 г. завършва магистърска програма Ландшафтна екология и природен капитал към катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“ с тема на дипломната работа „Ланфшафтно екологично и хабитатно разнообразие в Южната част на Голема планина“.