Дипломни защити в МП „Ландшафтна екология и природен капитал“ (септември 2021)

Дипломни защити в МП „Ландшафтна екология и природен капитал“ (септември 2021)

Катедра ЛЕОПС > Новини > Новини > Дипломни защити в МП „Ландшафтна екология и природен капитал“ (септември 2021)

Дипломни защити в МП „Ландшафтна екология и природен капитал“ (септември 2021)

https://leops.gea.uni-sofia.bg/blog/2021/09/18/%d0%b4%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%bd%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%82%d0%b8-%d0%b2-%d0%bc%d0%bf-%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%88%d0%b0%d1%84%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bb/

На 16 септември 2021 г. се проведе държавен изпит (защита на магистърски тези) в магистърска програма „Ландшафтна екология и природен капитал“, администрирана от катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“ в Геолого-географски факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Двама дипломанти от магистърската програма на Катедрата успешно защитиха магистърските си тези.

Лъчезар Миков с научен ръководител гл. ас. д-р Петко Божков защити дипломната си работа на тема „Оценка на потенциала на класовете земно покритие да регулират повърхностния отток на територията на Ботевградската котловина и оградните ѝ склонове“. Рецензент на труда бе гл. ас. д-р Борислав Григоров. Изпитната комисия постави оценка Отличен (5,5) на дипломанта.

Ваня Стойчева с научен ръководител доц. д-р Биляна Борисова защити дипломната си работа на тема „Регулационни екосистемни услуги: охлаждащ ефект от зелената градска инфраструктура в град Пловдив“. Рецензент на труда бе гл. ас. д-р Димитър Желев. Изпитната комисия постави оценка Отличен (6) на дипломанта.

Ваня и Лъчезар са сред отличните студенти в бакалавърската степен на специалност „География“. Изборът им за обучение в МП „Ландшафтна екология и природен капитал“ е признание за престижността и професионалните достойнства на магистърското обучение в Катедрата. Двамата дипломанти имат възможността да продължат образованието си в една от двете програми за докторантско обучение на Катедрата.

Магистърска програма „Ландшафтна екология и природен капитал“ е естественият избор за магистърско обучение на всеки един бакалавър със засилен интерес към природата и нейното опазване. Тематиката на двете магистърски тези ясно показват съвременния образователен профил на магистърската програма и обвързаността ѝ с решаването на практико-приложни проблеми на околната среда в природни и градски ландшафти.

Posted By

dimitarzhelev

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *