Научете повече за карста и карстовите комплекси

Научете повече за карста и карстовите комплекси

Катедра ЛЕОПС > Новини > Новини > Научете повече за карста и карстовите комплекси

Научете повече за карста и карстовите комплекси

https://leops.gea.uni-sofia.bg/blog/2021/04/27/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5/

Карстът и неговите ландшафти представляват уникални природни или природно-антропогенни комплекси, които се отличават със своето азонално разпространение, повърхностната и подземната си вертикална структура, миграцията на разтворени и неразтворени елементи и вещества в лабиринта на различните компоненти на карстовия ландшафт, свързани чрез водата, неповторимите си надземни и подземни релефни форми и специфичната флора и фауна.

Книгата „Карст и карстови природни комплекси” запознава читателите с всичко най-важно в теоретичен и регионален план за карста, карстовите процеси и комплекси.

В уводната част са изяснени произходът на думата и понятието „карст”, развитието на схващанията за него, както и основните типове карст и псевдокарст. Първа глава разглежда факторите за развитие на карста и карстовите процеси като специално внимание е отделено на различните литоложки особености, хидрогеоложки условия, географските фактори и условия и химичните карстови процеси. Във втора и трета глава последователно са разгледани повърхностните и подземните карстови форми. Проследено е многообразието при карите и въртопите, характеризирани са полигоналният карст, карстовите полета и долини, остатъчните възвишения, произходът и стадиите на развитие на пещерите и в формите в тях, подкрепени с много примери от различни територии в България и по света. Четвърта глава е свързана с основните морфолого-генетични типове карст, които са в основата и на разнообразието на карстовите комплекси. На тяхната същност, основни особености на хоризонталната и вертикалната структура, и класификацията им е посветена пета глава. Равностойно се използват понятията „карстов ландшафт” и „карстова геосистема”, както и подходите за тяхното разбиране и изследване. Последните две глави (шеста и седма) са посветени на изследванията и основните особености на карста в България. Специално място е отделено за развитието на изследванията на карста и пещерите в България. Направена е регионална характеристика на разнообразието на литоложките, хидрогеоложките, ландшафтните и природно-географските особености на карста и карстовите комплекси на територията на страната.

Книгата „Карст и карстови природни комплекси” е предназначена да подпомага обучението за карста и карстовите ландшафти в университетското образование по география, но тя може да бъде полезна за всички други изследователи, преподаватели, студенти и любители на природата и карста.

Книгата може да бъде закупена от книжарницата на издателство „Сиела” в сградата на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски, ет. 1, северно крило, както и в академичната онлайн книжарница на адрес: https://academicabooks.bg. За контакти с автора можете да използвате следния електронен адрес: zornitza.cholakova@gmail.com.

Posted By

admin

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *