Нова географска книга за ледниковите епохи в българските планини

Нова географска книга за ледниковите епохи в българските планини

Катедра ЛЕОПС > Новини > Новини > Нова географска книга за ледниковите епохи в българските планини

Нова географска книга за ледниковите епохи в българските планини

https://leops.gea.uni-sofia.bg/blog/2021/03/16/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b3%d0%b5%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5/

Новият монографичен труд „Плейстоценските заледявания и съвременните алпийски и субалпийски ландшафти в България“ на проф. Ангел Велчев намира особено място в неговите дългогодишни изследвания на природата в България.

Изданието е свързано с една от най-интересните научни теми в областта на географията, конкретно геоморфологията, палеогеографията и ландшафтната екология, посветени на плейстоценските заледявания на територията на България. Другата основна тема е разкриването на влиянието на заледяванията върху алпийските и субалпийски ландшафти на територията на страната.

Монографията обобщава различните мнения, изказани хипотези и
резултати от приложението на комплекс от географски и особено геоморфоложки методи за период от около 150 г. На фона на този
сериозен литературен и научен анализ авторът проф. А. Велчев озказва своите виждания и хипотези базирани на многогодишен личен опит от камерални и полеви изследвания. Ясно е формулирано мнението, че съвременната цивилизация живее в междуледникова епоха, вероятно една от поредните през неоген-кватернерния период в границите на неозойската ера. Изказани са оригинални виждания за проява на различни типове ледници, което е сравнително ново виждане върху тези процеси през последните десетилетия на редица наши географи от различни поколения. Особен интерес предизвиква анализът на палеогеографската обстановка за проучения период. Обърнато е внимание на промяната на снежната граница за дълъг периоид от време и свързаните с това последствия за развитието и динамиката на ландшафтите.

Книгата може да поръчате онлайн.

Posted By

admin

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *