Ретроспективен анализ на съвременните ландшафти

Ретроспективен анализ на съвременните ландшафти

Катедра ЛЕОПС > Обучение > Магистърско обучение > Ретроспективен анализ на съвременните ландшафти

Име на курса: Ретроспективен анализ на съвременните ландшафти

Описание на курса

Предстои въвеждане на информация за този курс от магистърската програма.