Геоекологичен мониторинг

Геоекологичен мониторинг

Катедра ЛЕОПС > Обучение > Магистърско обучение > Геоекологичен мониторинг

Име на курса: Геоекологичен мониторинг

Описание на курса

Предстои въвеждане на информация за този курс от магистърската програма.