Природни катастрофи и рискове

Природни катастрофи и рискове

Катедра ЛЕОПС > Обучение > Бакалавърско обучение > Природни катастрофи и рискове

Име на дисциплина: Природни катастрофи и рискове

Описание на дисциплина

Предстои допълване на тази секция в уебсайта.

Специалности: География, редовно и задочно обучение