Природна среда за развитие на туризма

Природна среда за развитие на туризма

Катедра ЛЕОПС > Обучение > Бакалавърско обучение > Природна среда за развитие на туризма

Име на дисциплина: Природна среда за развитие на туризма.

Описание на дисциплина: Предстои допълване на тази секция в уебсайта.

Специалности: География, редовно и задочно обучение.