География на почвите

География на почвите

Катедра ЛЕОПС > Обучение > Бакалавърско обучение > География на почвите

Име на дисциплина: География на почвите

Описание на дисциплина: Предстои допълване на тази секция в уебсайта.

Специалности: География, редовно и задочно обучение