Дипломни защити в МП „Ландшафтна екология и природен капитал“ (септември 2021)

НОВИНИ

Just another WordPress site

Дипломни защити в МП „Ландшафтна екология и природен капитал“ (септември 2021)

Дипломни защити в МП „Ландшафтна екология и природен капитал“ (септември 2021)

На 16 септември 2021 г. се проведе държавен изпит (защита на магистърски тези) в магистърска програма „Ландшафтна екология и природен капитал“, админист...

Антропогенни ландшафти – новата книга на доц. Камен Нам

Антропогенни ландшафти – новата книга на доц. Камен Нам

През февруари 2021 г. от печат излизе капиталният труд на

Виж повече»

Научете повече за карста и карстовите комплекси

Научете повече за карста и карстовите комплекси

Карстът и неговите ландшафти представляват уникални природни или природно-антропогенни комплекси, които се отличават със своето азонално разпростр...

Изберете магистърска програма „Ландшафтна екология и природен капитал“

Изберете магистърска програма „Ландшафтна екология и природен капитал“

Магистърска програма „Ландшафтна екология и природен капитал“ се администрира от катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“ в Г...

Книгата „Регионални географски сценарии в България“ в помощ на обучението по Природна география на България

Книгата „Регионални географски сценарии в България“ в помощ на обучението по Природна география на България

Университетското издателство „Св. Климент Охридски“ публикува през 2020 г. учебната книга „Регионални географски сценарии в България – семинари по п...

Излезе от печат монографията „Биогеография и природен капитал на България“ на проф. Асен Асенов

Излезе от печат монографията „Биогеография и природен капитал на България“ на проф. Асен Асенов

Монографията „Биогеография и природен капитал на България“ дава ясни амбиции да заеме място сред представителните научни издания в Декадата на гео...

Нова географска книга за ледниковите епохи в българските планини

Нова географска книга за ледниковите епохи в българските планини

Новият монографичен труд „Плейстоценските заледявания и съвременните алпийски и субалпийски ландшафти в България“ на проф. Ангел Велчев намира осо...

Добре дошли в сайта на катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“!

Добре дошли в сайта на катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“!

Съвсем скоро нашата катедра ще отбележи своя половинвековен юбилей, възникнала през 1972 г. под наименованието „Ландшафтознание и опазване на природн...

100 години от рождението на проф. Милан Георгиев

100 години от рождението на проф. Милан Георгиев

През 2021 г. се навършва едно столетие от рождението на проф. Милан Георгиев – един от основоположниците на катедра „Ландшафтна екология и опазване на ...

„Критично застрашени видове растения на планетата“ – важен пътеводител в българската ботаническа и природозащитна литература

„Критично застрашени видове растения на планетата“ – важен пътеводител в българската ботаническа и природозащитна литература

„Критично застрашени видове растения на планетата“ е книга на гл. ас. д-р Борислав Григоров, преподавател в катедра „Ландшафтна екология и опазване ...