Тържествено честване на 50-годишнината на Катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“

НОВИНИ

Just another WordPress site

Тържествено честване на 50-годишнината на Катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“

На 14 ноември 2023 г., вторник, от 18:00 ч. в Аула Магна на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще се проведе тържествено честване на половинвековн...

„Природна география на континентите“ с автори Румен Пенин и Димитър Желев

„Природна география на континентите“ с автори Румен Пенин и Димитър Желев

Прием в магистърска програма „Ландшафтна екология и природен капитал“

Прием в магистърска програма „Ландшафтна екология и природен капитал“

Катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“ в съответствие с кандидат-студ...

Доц. Биляна Борисова е новият ръководител на катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“

Доц. Биляна Борисова е новият ръководител на катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“

През месец юни 2022 г. след изтичане на мандата за ръководител на Катедрата на проф. Асен Асенов се проведе изборно катедрено заседание. Бяха номирани дв...

Дипломни защити в МП „Ландшафтна екология и природен капитал“ (септември 2021)

Дипломни защити в МП „Ландшафтна екология и природен капитал“ (септември 2021)

На 16 септември 2021 г. се проведе държавен изпит (защита на магистърски тези) в магистърска програма „Ландшафтна екология и природен капитал“, админист...

Научете повече за карста и карстовите комплекси

Научете повече за карста и карстовите комплекси

Карстът и неговите ландшафти представляват уникални природни или природно-антропогенни комплекси, които се отличават със своето азонално разпростр...

Изберете магистърска програма „Ландшафтна екология и природен капитал“

Изберете магистърска програма „Ландшафтна екология и природен капитал“

Магистърска програма „Ландшафтна екология и природен капитал“ се администрира от катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“ в Г...

Книгата „Регионални географски сценарии в България“ в помощ на обучението по Природна география на България

Книгата „Регионални географски сценарии в България“ в помощ на обучението по Природна география на България

Университетското издателство „Св. Климент Охридски“ публикува през 2020 г. учебната книга „Регионални географски сценарии в България – семинари по п...

Излезе от печат монографията „Биогеография и природен капитал на България“ на проф. Асен Асенов

Излезе от печат монографията „Биогеография и природен капитал на България“ на проф. Асен Асенов

Монографията „Биогеография и природен капитал на България“ дава ясни амбиции да заеме място сред представителните научни издания в Декадата на гео...

Нова географска книга за ледниковите епохи в българските планини

Нова географска книга за ледниковите епохи в българските планини

Новият монографичен труд „Плейстоценските заледявания и съвременните алпийски и субалпийски ландшафти в България“ на проф. Ангел Велчев намира осо...